Välkommen till left|right

Sedan väldigt länge har jag haft en önskan om att
få kunna underlätta det praktiska i vardagen för oss vänsterhänta.

Efter ett långt sökande fann jag till slut utomlands
ett företag för vänsterhänta produkter. Jag är nu
återförsäljare för detta företag och har min bas här
i Göteborg på västkusten.

Welcome to left|right

For the longest time, I've had a wish to be able to make the every–day things in life easier for us left–handers.

After a long and thorough search, I found a company that carries products for left–handers. I'm now a reseller for this company and I have my base here in the city of Göteborg on the west coast of Sweden.

Ulla Palmgren